Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

08.11.2019 - Инвеститорски контрол по време на строителството на строеж

Активна от: 08.11.2019 г. приключва на 28.11.2019 г.

08.11.2019 г.  Инвеститорски контрол по време на строителството на строеж:

„Пететажна жилищна сграда със сутерен и подземни гаражи - СО” в поземлен имот с идентификатор 68134.304.305, планоснимачен № 24, УПИ І – за КЖС, трафопост, подземен гараж, Столична община, кв.243, м. Зона Б-5-3, Район „Възраждане”, по плана на гр. София, ул. „Странджа” № 21-27

 

1. Решение за откриване на процедура - публикувано на 08.11.2019 г.

2. Обявление за поръчка - публикувано на 08.11.2019 г.

3. Документация - публикувано на 08.11.2019 г.

4. Образци - публикувано на 08.11.2019 г.

5. Техническа спецификация - публикувано на 08.11.2019 г.

6. ЕЕДОП - публикувано на 08.11.2019 г.

6. еЕЕДОП - публикувано на 08.11.2019 г.

7. Протокол №1 - публикувано на 04.12.2019 г. - Протокол №1

8. Съобщение за отваряне на ценови оферти - публикувано на 16.12.2019 г.

9. Протокол №2 - публикувано на 19.03.2020 г.

10. Доклад - публикувано на 19.03.2020 г.

11. Решение за класиране - публикувано на 19.03.2020 г.

12. Договор - публикувано на 11.05.2020 г.

13. Обявление за възложена поръчка - публикувано на 11.05.2020 г.