Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

29.03.2017 г. - Текущ, основен и авариен ремонт на имоти публична и частна общинска собственост

Активна от: 29.03.2017 г. приключва на 13.04.2017 г.

Предмет на поръчката: „Текущ, основен и авариен ремонт на имоти публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Възраждане” на Столична община”

1. Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

2. Информация за публикуване в Профил на купувача

3. Указания

4. Единен Европейски Документ за Обществени Поръчки - ЕЕДОП

5. Документация, образци и КСС

6. Протокол от 11.05.2017г.

7. Договор за СМР