Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

30.07.2018 - „Текущ, основен и авариен ремонт на имоти публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Възраждане” на Столична община”

Активна от: 30.07.2018 г. приключва на 20.08.2018 г.

„Текущ, основен и авариен ремонт на имоти публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Възраждане” на Столична община”

 

1. Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП - 30.07.2018 г.

2. Информация за публикуване в Профил на купувача- 30.07.2018 г.

3. Образци и Договор (.rar)- 30.07.2018 г.

4. Технически задания (.rar)- 30.07.2018 г.

6. КСС (.doc)- 30.07.2018 г.

7. ЕEДОП (.rar) - линк за зареждане на .xml - https://ec.europa.eu/tools/espd- 30.07.2018 г.

8.Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

9. Протокол на основание чл.97, ал.4 от Правилника за прилагане на ЗОП (.pdf)

10. Договор - 19.09.2018 г.