Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

18.02.2019 г. - „Текущ, основен и авариен ремонт на имоти публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Възраждане” на Столична община”

Активна от: 18.02.2019 г. приключва на 05.03.2019 г.

1. Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП -  18.02.2019 г.

2. Информация за публикуване в Профил на купувача-  18.02.2019 г.

3. Образци и Договор (.rar)-  18.02.2019 г.

4. Технически задания-  18.02.2019 г.

6. КСС-  18.02.2019 г.

7. ЕEДОП-  18.02.2019 г.

8. Информация за удължаване на срока

9. Протокол - 13.03.2019 г.

10. Договор - 26.03.2019 г.

11. Договор за възлагане - 15.08.2019 г.