Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

24.02.2020 г. - Текущ, основен и авариен ремонт на имоти публична и частна общинска собственост

Активна от: 24.02.2020 г. приключва на 05.03.2020 г.

24.02.2020 г. - „Текущ, основен и авариен ремонт на имоти публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Възраждане” на Столична община”

1. Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП-  24.02.2020  г.

2. Информация за публикуване в Профил на купувача- 24.02.2020  г.

3. Образци и договор -  24.02.2020  г.

4. Техническа спецификация- 24.02.2020  г.

5. КС- 24.02.2020  г.

6. Корекция в ценово предложение - 28.02.2020 г.

7. Протокол от 29.04.2020 г.