Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

12.02.2019 г. - Извършване на специализиран ученически превоз на деца и ученици по обособени позиции: 67 ОУ и 136 ОУ

Активна от: 12.02.2019 г. приключва на 25.02.2019 г.

Извършване на специализиран ученически превоз на деца и ученици по обособени позиции: 67 ОУ и 136 ОУ

1. Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП-  12.02.2019 г.

2. Информация за публикуване в Профил на купувача-  12.02.2019 г.

3. Указания-  12.02.2019 г.

4. Образци-  12.02.2019 г.

5. Техническа спецификация-  12.02.2019 г.

6. ЕЕДОП-  12.02.2019 г.

7. Информация за удължаване на срока

8. Протокол - 26.02.2019 г.

9. Договор 67 ОУ - 26.03.2019 г.

10 Договор 136 ОУ - 26.03.2019 г.