Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

18.09.2019 г. - Извършване на специализиран ученически превоз на деца и ученици по обособени позиции:

Активна от: 18.09.2019 г. приключва на 08.10.2019 г.

18.09.2019 г. - „Извършване на специализиран  ученически превоз на деца и ученици по обособени позиции:

Обособена позиция №1-67 ОУ гр. София

Обособена позиция №2 - 136 ОУ „Любен Каравелов“ , гр. София

1. Решение за откриване на поръчка -  18.09.2019 г.

2. Обявление за поръчка -  18.09.2019 г.

3. Документация -  18.09.2019 г.

4. Образци-  18.09.2019 г.

5. Техническа спецификация-  18.09.2019 г.

6. ЕЕДОП-  18.09.2019 г.

7. Протокол №1 - 14.10.2019 г.

8. Съобщение за отваряне на ценовите оферти - 14.10.2019 г.

9. Протокол №2 - 21.10.2019 г.

10. Доклад - 21.10.2019 г.

11. Решение - 21.10.2019 г.

12. Договор 67 ОУ - 08.11.2019 г.

13. Договор 136 ОУ - 08.11.2019 г.

14. Обявление за възложена поръчка - 08.11.2019 г.