Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

01.10.2018 г. - Извършване на специализиран ученически превоз на деца и ученици по обособени позиции: 67 ОУ и 136 ОУ

Активна от: 01.10.2018 г. приключва на 11.10.2018 г.

Извършване на специализиран ученически превоз на деца и ученици по обособени позиции: 67 ОУ и 136 ОУ

1. Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

2. Информация за публикуване в Профил на купувача

3. Указания

4. Документация и образци

5. Техническа спецификация

6. ЕЕДОП -  .xml - https://ec.europa.eu/tools/espd ; ЕЕДОП (doc) ; Указание (docx)

7. Информация за удължаване на срока

8. Съобщение за прекратяване - 12.10.2018 г.