Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

05.09.2017 - Извършване на специализиран ученически превоз на деца и ученици по обособени позиции: 67 ОУ и 136 ОУ

Активна от: 05.09.2017 г. приключва на 15.09.2017 г.

1. Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

2. Информация за публикуване в Профил на купувача

3. Указания, документация и образци

4. Техническа спецификация

5. ЕЕДОП

6. Информация за удължаване на срока за събиране на оферти

7. Протокол от 18.09.2017 г.

8. Договор за 136 ОУ