Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

05.09.2018 г. - Извършване на специализиран ученически превоз на деца и ученици по обособени позиции: 67 ОУ и 136 ОУ

Активна от: 05.09.2018 г. приключва на 17.09.2018 г.

Извършване на специализиран ученически превоз на деца и ученици по обособени позиции: 67 ОУ и 136 ОУ

1. Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП -  05.09.2018 г.

2. Информация за публикуване в Профил на купувача -  05.09.2018 г.

3. Указания -  05.09.2018 г.

4. Документация и образци -  05.09.2018 г.

5. Техническа спецификация -  05.09.2018 г.

6. ЕЕДОП -  05.09.2018 г.

7. Информация за удължаване на срока

8. Съобщение за прекратяване - 18.08.2018 г.