Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

08.06.2020 г. - „Текуща поддръжка и ремонт на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Възраждане“

Активна от: 08.06.2020 г. приключва на 29.06.2020 г.

08.06.2020 г. -  „Текуща поддръжа и ремонт на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Възраждане“

1. Решение за откриване на поръчка -  08.06.2020 г.

2. Обявление за поръчка -  08.06.2020 г.

3. Документация -  08.06.2020 г.

4. Образци-  08.06.2020 г.

5. Методика -  08.06.2020 г.

6. Техническа спецификация -  08.06.2020 г.

7. КСС-  08.06.2020 г.

8. ЕЕДОП -  08.06.2020 г.

9. Протокол №1 -  01.07.2020 г.

10. Протокол №2 -  14.07.2020 г.

11. Съобщение за отваряне на ценовите оферти -  14.07.2020 г.

12. Протокол №3 -  30.07.2020 г.

13. Доклад -  30.07.2020 г.

14. Решение за класиране -  30.07.2020 г.

15. Договор -  08.10.2020 г.

16. Обявление за възложена поръчка -  08.10.2020 г.

17. Договор -  14.10.2020 г.