Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

16.03.2020 г. - „Поддържане на дървесни насаждения и зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на СО – район „Възраждане”

Активна от: 16.03.2020 г. приключва на 21.04.2020 г.

19.03.2020 г. - „Поддържане на дървесни насаждения и зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на СО – район „Възраждане”

1. Решение за откриване на поръчка -  19.03.2020 г.

2. Обявление за поръчка -  19.03.2020 г.

3. Документация -  19.03.2020 г.

4. Образци -  19.03.2020 г.

5. Техническа спецификация -  19.03.2020 г.

6. ЕЕДОП -  19.03.2020 г.

7. Решение за одобряване на обявление за изменение - 30.04.2020 г.

8. Разяснение-  14.05.2020 г.

9. Протокол №1-  29.05.2020 г.

10. Протокол №2-  19.06.2020 г.

11. Съобщение за отваряне на ценови оферти-  19.06.2020 г.

12. Протокол №3-  07.07.2020 г.

13. Доклад-  07.07.2020 г.

14. Решение-  07.07.2020 г.

15. Договор -  07.07.2020 г.

16. Обявление за възложена поръчка-  07.07.2020 г.