Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

19.05.2017 г. - Поддържане на дървесните насаждения и зелените площи, разположени в междублоковите пространства на територията на СО – район „Възраждане”

Активна от: 19.05.2017 г. приключва на 26.05.2017 г.

Предмет на поръчката: „Поддържане на дървесни насаждения и зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на СО – район „Възраждане”

1. Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

2. Информация за публикуване в Профил на купувача

3. Указания

4. Единен Европейски Документ за Обществени Поръчки - ЕЕДОП

5. Документация, образци и техническа спецификация (.rar)

6. Информация за удължаване на срока за събиране на оферти

 7. Протокол - 02.06.2017 г.

8. Договор - 29.06.2017 г.