Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър

Адрес: бул. „Ал.Стамболийски” № 168 А партер

Телефон: 02 / 920-24-93, 0886-927-177

Директор: Ани Андонова
Адрес: гр. София, бул. „Ал.Стамболийски” № 168 А партер
Тел: 920-24-93, 0886-927-177

Капацитет: 60 места

Целеви групи
Центърът за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър е общинска структура, която има за цел да предлага услуги и специализирана грижа за деца и младежи с проблеми в развитието от аутистичния спектър.

Предлагани дейности:

Ред за предоставяне на услугата
След проведена среща по предварителна заявка със специалисти на Центъра, родителите посещават Отдел „Закрила на детето” по местоживеене. Въз основа на подадена молба и приложени документи, съответната Дирекция „Социално подпомагане” - отдел „Закрила на детето” извършва социална оценка на потребностите на лицето и издава Направление за ползване на социална услуга, даващо възможността детето да посещава Центъра - чл.20, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

Необходими документи за прием в Центъра
За деца:

За младежи над 18 години:

При необходимост Центърът може да изиска и други документи.

Други социални заведения в СО Район "Възраждане"


ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА - ЗОНА Б-5,БЛ.4ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА - ЗОНА Б-5,БЛ.4

Адрес: ж.к „Зона Б-5

Телефон: 02 / 829-25-30