Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Инвестиционни предложения

2021 година

16.03.2021 - Инвестиционно предложение от "СОФИ ЦЕНТЪР" ООД за изграждане на обект : "Тръбен кладенец" за поливане на зелени площи (други цели) в ПИ с идентификатор 68134.305.502, ул. "Охридско езеро" №5, район "Възраждане", гр. София - ново строителство.

04.03.2021 - Инвестиционно предложение за изграждане на улица "Средна гора" от бл. 27 до ул. "Партений Нишавски"

04.03.2021 - Инвестиционно предложение от А1 - Преустройство на приемо-предавателна станция с местонахождение - бул. "Стефан Стамболов" № 34

 

2020 година

23.03.2020 - Инвестиционно предложение от Джей Ей Груп

23.03.2020 - Инвестиционно предложение от Джей Ей Груп

13.02.2020 - Инвестиционно предложение за : РАЗШИРЕНИЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА ЗА УЧИЛИЩЕ В УПИ VII - ЗА СГНС-ЗА УЧИЛИЩЕ, КВ.249

 

2019 година

22.12.2019 - Уведомление за инвестиционно предложение от "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

22.11.2019 - Инвестиционно предложение за Преустройство на базова станция - РВЕ19-ТД26-1981.

22.11.2019 - Инвестиционно предложение за Преустройство на базова станция - РВЕ19-ТД26-1982.

22.11.2019 - Инвестиционно предложение за Преустройство на базова станция - РВЕ19-ТД26-1983.

22.11.2019 - Инвестиционно предложение за Преустройство на базова станция - РВЕ19-ТД26-1984.

22.11.2019 - Инвестиционно предложение за Преустройство на базова станция - РВЕ19-ТД26-1985.

22.11.2019 - Инвестиционно предложение за Преустройство на базова станция - РВЕ19-ТД26-1986.

22.11.2019 - Инвестиционно предложение за Преустройство на базова станция - РВЕ19-ТД26-1987.

22.11.2019 - Инвестиционно предложение за Преустройство на базова станция - РВЕ19-ТД26-1988.

20.11.2019 - Инвестиционно предложение за Изграждане на външно ел. захранване на средноетажна жилищна сграда.

20.11.2019 - Инвестиционно предложение за Изграждане на външно топлоснабдяване на средноетажна жилищна сграда.

20.11.2019 - Инвестиционно предложение за Изграждане сградно водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение на средноетажна жилищна сграда.

21.08.2019 г. - Инвестиционно предложение за "Складова база на търговска верига "АРТ-93" ,чисто производство и административна част", ул.Охридско езеро № 3, УПИ   -250, кв.28,НПЗ Средец

 

17.04.2019 г. -  Инвестиционно предложение за "Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с офис, подземни гаражи, ул. Отец Паисий №45

21.02.2019 г. - Инвестиционно предложение  за "Проектиране и изграждане на сграда с офиси и магазини, УПИ IV-11, кв. 215, м. Западно направление"

14.02.2019 г. - Инвестиционно предложение  за промяна на апартаментен хотел .. в административна сграда, ул.Странджа № 52, кв.184,ч.Западно направление

11.01.2019 г. - Инвестиционно предложение за изработен ПУП-ИПРЗ, УПИ VІІІ-20 за изследователски комплекс ТП,и КОО, и УПИ ІІ-21 

21.01.2019 г. - Инвестиционно предложение за обект "Външно електрозахранване на жилищна сграда с гаражи.., ул.Осогово № 67-69, кв.132

21.01.2019 г. - Инвестиционно предложение за изграждане на високоетажна жилищна сграда с офиси и подземни гаражи, УПИ ХІІ

 

2018 година

17.09.2018 г. - Инвестиционно предложение за "Изграждане на тръбен кладенец "ТК Софийски имоти" и автоматизирана поливна система на територията на парк "Възраждане"

30.08.2018 г. - Инвестиционно предложение за топлозахранване и абонатна станция на ул. "Пиротска" № 47

13.07.2018 г. - Инвестиционно предложение за жилищна сграда, УПИ ІІІ-15,16, м.Зона Б-18, ул.Пиротска № 153

14.08.2018 г . - Инвестиционно предложение за промяна по чл.154 ЗУТ на офис сграда с м-ни, подз.гаражи и трафопост в офис сграда с подземни гаражи , кв.220, м.Западно направление